Voor organisaties

De werkdruk wordt steeds hoger. En er wordt steeds meer van de medewerkers verwacht. Er moet meer werk in minder tijd gedaan worden en liefst met een kostenreductie om het bestaansrecht van de organisatie te kunnen blijven waarborgen.

Bij medewerkers kan dit stress tot gevolg hebben. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Omdat ze het bijvoorbeeld moeilijk vinden om de eigen grenzen te voelen, of aan te geven. Perfectionisme, onzekerheid en teveel plichtsgevoel kunnen een rol spelen. Mogelijk moet de medewerker nog meer groeien in zijn of haar rol, is net begonnen als leidinggevende of is juist een senior manager die een stap heeft gemaakt en ervaart dat er minder collega’s zijn om open mee te kunnen sparren.
Wellicht is de verhouding tussen werk en privé uit balans. Of zijn er stressoren in de privésfeer die het functioneren beïnvloeden. En soms blijkt de medewerker ook gewoon teveel hooi op de vork te krijgen, of zit deze niet op de juiste plaats.

De eerste tekenen van stress bij medewerkers, is dat werknemers dit proberen te maskeren. Ze gaan langere dagen maken om het gebrek aan output te compenseren, zijn regelmatig een dag ziek, en er worden meer fouten gemaakt. Heel begrijpelijk, want niemand geeft graag toe dat hij of zij niet meer mee kan doen.

Juist in deze fase is het belangrijk om snel in te grijpen. Want een werknemer die niet goed in zijn of haar vel zit, heeft een nadelig effect voor alle partijen. Wie niet goed voor zichzelf zorgt, kan ook niet goed voor collega’s of de organisatie zorgen. En een langdurig ziekteverzuim ligt op de loer, en dat betekent vaak weer een extra (werk) belasting voor de collega’s.

Mijn aanpak is geen standaardprogramma maar een individueel traject op maat, afgestemd op de behoeftes van de werknemer, met als doel het bereiken van continuïteit voor zowel werknemer als organisatie. De eerste stap hierin is inzicht. Wat veroorzaakt de stress? En wat is er voor nodig om deze te verminderen? Als we dat duidelijk hebben, dan gaan we werken aan verandering: om het anders wíllen, om te buigen in anders dóen.

Wat kan ik voor jouw organisatie betekenen:

  • Coaching van medewerkers die stress ervaren of zelfs dreigen uit te vallen om weer de balans te vinden
  • Coaching van leidinggevenden hoe om te gaan met werknemers die stress ervaren
  • Coaching van (beginnend of ervaren) leidinggevenden

Als je wilt weten of Human Incentive coaching bij jou of jouw organisatie past, dan kom ik graag op bezoek om verder kennis te maken en vrijblijvend de mogelijkheden te bespreken. Wilt u een afspraak maken? Neem dan contact met mij op.

Contactinformatie